Sản phẩm

Kẹo ngậm XEM TẤT CẢ

Kẹo ngậm quả sơn trà
Mát phổi và dạ dày, trị khò kè có đờm do nóng phổi, miệng khô, khô cổ họng.
Kẹo ngậm kim ngân hoa
Thanh nhiệt, mát phổi, làm mát.khi khô miệng, trị đau họng , nôn khan.
Kẹo ngậm hạt đười ươi
Thanh nhiệt, nhuận phổi, trị ho khan không đờm, đau rát cổ họng.
Kẹo ngậm la hán quả
Tiêu viêm và trị ho, tạo nước bọt, trị đau họng, mất tiếng, ho do nóng phổi